Tadeusza Bora Komorowskiego 3

63-100 Śrem

61 283 73 44

sekretariat@p3.srem.pl

Pn. - Pt.: 5:30 - 17:00

Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” to przedszkole z tradycjami, które rozpoczęło swoją działalność w 1972 roku. Jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje, na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
Do przedszkola uczęszcza 159 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Placówka czynna jest w godzinach od 5:30 do 17:00. Dysponujemy własną kuchnią, w której przygotowywane są smaczne, odpowiednio zbilansowane posiłki dla dzieci. Uwzględniane są również indywidualne diety zgodnie z zaleceniem lekarza. Jesteśmy placówką przyjazną i bezpieczną. Atutem przedszkola jest rozległy przestrzenny ogród, wyposażony w atrakcyjne i dostosowane do wieku dzieci, urządzenia i przyrządy do zabawy. Nad bezpiecznym rozwojem dziecka czuwa wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, która w swojej pracy stosuje nowatorskie metody i formy nauczania.
Cały personel przedszkola tworzy przyjazną i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozwojowi dziecka.
„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak
Ideą naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym, twórczym rozwoju dziecka we wszystkich jego obszarach. Staramy się aby przedszkole było drugim domem dla naszych wychowanków, dlatego dbamy o serdeczną i rodzinną atmosferę. Dążymy do tego, by nasze dzieci wyposażone zostały w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom, na jakie natrafią w dalszej edukacji i w dorosłym życiu. Stwarzamy warunki, aby dzieci mogły czerpać radość płynącą z zabawy i nauki,
z przyjemnością odkrywały uroki z otaczającego świata, aby były niezwykle pomysłowe oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy. Zabiegamy o partnerską współpracę z rodzicami i wysoki prestiż placówki w środowisku lokalnym. Wspieramy działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

Rodzice uczestniczą w życiu przedszkola, wspierają jego działania, dzielą się swoimi pomysłami i uwagami. Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo. W przedszkolu promujemy zdrowy styl życia, aktywne postawy wobec własnego zdrowia oraz zachowania proekologiczne.
Przedszkole jest rozpoznawalne w środowisku ze względu na wysoką jakość edukacji i ciekawą ofertę dla dzieci. Realizujemy szereg programów autorskich i projektów:
Program adaptacyjny „Dzielny Przedszkolak” skierowany do dzieci i rodziców rozpoczynających przygodę z przedszkolem.
Program „Twórczy Przedszkolak” , którego celem jest wszechstronny rozwój artystyczny dziecka, rozbudzanie zamiłowania do sztuki, muzyki, tańca.
Innowację pedagogiczną „Przedszkolaczek mały i duży dobrze wie, co zdrowiu służy”, której celem jest kształtowanie u dzieci zachowań i nawyków sprzyjających zdrowiu oraz czynnej postawy wobec własnego zdrowia.
Projekt „Kto Ty jesteś? – Patriota Mały”, którego zadaniem jest kształtowanie postaw patriotycznych i rozwijanie zainteresowań historią naszego narodu oraz rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego.
Projekt e-Twinning, który polega na współpracy z placówkami z innych krajów europejskich za pośrednictwem technologii informacyjnej np. tablicy interaktywnej. Dzieci w ramach realizacji kolejnych projektów mają możliwość obcowania z językiem angielskim, poznawania innych kultur oraz kreatywnego działania.
Projekt taneczny “Roztańczone Przedszkolaki” realizowany dla dzieci przejawiającymi umiejętności, zdolności i zainteresowania taneczne. Podsumowaniem realizacji projektu każdego roku, w maju przedszkole organizuje Gminny Przegląd Tańca Roztańczone Przedszkolaki, pod patronatem Burmistrza Śremu, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i Klubu Relax. Swoje popisy taneczne prezentują dzieci z wielu przedszkoli z miasta i gminy Śrem.

Przedszkole oferuje szereg zajęć dodatkowych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i instruktorów:

  • Zajęcia adaptacyjne
  • Zajęcia rytmiczno-taneczne
  • Zajęcia piłkarskie
  • Zajęcia karate
  • Religia
  • Zajęcia logopedyczne
  • Spotkania koncertowe i teatralne

Przedszkole nr 3 „Jarzębinka” posiada własne tradycje i ceremonie, co podkreśla jego odrębność i specyfikę w środowisku lokalnym. Już na stałe w kalendarz imprez przedszkolnych wpisane są takie uroczystości jak: „Pasowanie na Przedszkolaka”, Ceremonia Święta Przedszkola połączoną z obchodami Dnia Przedszkolaka w formie festynu “Jarzębinowe święto” dla społeczności lokalnej, „W oczekiwaniu na św. Mikołaja”, „Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka”, Ceremonia Posiłku Wigilijnego, „Dzień Babci i Dziadka”, „Poszukiwania wielkanocnego zajączka”, Ceremonia Śniadania Wielkanocnego, „Dzień Mamy i Taty”, „Biesiada rodzinna”, Ceremonia pożegnania absolwentów przedszkola, Spotkania integracyjne dla rodziców i dzieci w formie zajęć otwartych, warsztatów i pikników

Skip to content